IV BIEG W NATURZE NADLEŚNICTWA WOŁÓW

IV BIEG W NATURZE NADLEŚNICTWA WOŁÓW

Informacje o biegu i cel imprezy

IV BIEG W NATURZE NADLEŚNICTWA WOŁÓW

Dystans: 10,549 km (ćwierćmaraton) lub 21,097 km (półmaraton).

Limit uczestników: łącznie dla obu dystansów: 250 osób

Strona biegu:

Organizatorzy: Nadleśnictwo Wołów, Stowarzyszenie Wołów Biega.

Współpraca: Stowarzyszenie Klub Biegających Leśników, Gmina Wołów, Powiat Wołowski.

Patronat medialny: Radio Wrocław

Cel biegu:

 • Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej i dostępnej dla każdego formy aktywności ruchowej.
 • Promocja Lasów Państwowych, a w szczególności przedstawienie walorów przyrodniczych i rekreacyjnych terenów Nadleśnictwa Wołów.
 • Podkreślenie pozaprodukcyjnej funkcji lasu oraz zachęcenie społeczeństwa do aktywnego wypoczynku na łonie przyrody.
 • Pomoc w zbieraniu środków na wdrożenie do produkcji zwycięskiego projektu wózka biegowego dla niepełnosprawnych dzieci zaprojektowanego przez studentów Mechatroniki PWr. Organizatorem konkursu jest Politechnika Wrocławska i Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu.
 • Promocja Gminy Wołów i Powiatu Wołowskiego

Klasyfikacje prowadzone będą w następujących kategoriach odrębnie dla obu dystansów:

 • generalna kobiet i mężczyzn (open K i M)
 • generalna kobiet i mężczyzn pracowników Lasów Państwowych (KL i ML)
 • K,M (20) – (16-29 lat)
 • K,M (30) – (30-39 lat)
 • K,M (40) – (40-49 lat)
 • K,M (50) – (50-59 lat)
 • K,M (60) – (K60+ lat i starsze, M 60-69 lat)
 • M (70) – (M70+ lat i starsi)

Klasyfikacja drużynowa: Aby wziąć udział w klasyfikacji drużynowej – należy zgłosić drużynę przy zapisach. Drużyny należy zgłaszać osobno na każdy z dystansów (10,549 km lub 21,097 km). Drużyna powinna składać się co najmniej z dwóch mężczyzn i jednej kobiety. W przypadku drużyn o liczniejszym składzie pod uwagę będę brane wyniki najszybszych osób z drużyny (2M+1K lub 1M+2K). W tej klasyfikacji liczy się suma czasów wszystkich trzech zawodników zespołu, którzy ukończyli bieg na wybranym przy zapisach dystansie (10,549 km lub 21,097 km). Trzy zespoły z najlepszymi czasami na każdym z dystansów otrzymują statuetki. W przypadku takiego samego czasu dwóch lub więcej drużyn decyduje indywidualny wynik najlepszego zawodnika z drużyny. W skład drużyny musi wchodzić minimum jedna kobieta.

Klasyfikacja wspólna: Bieg w Naturze i Bieg Uniwersytetu Medycznego: Osoby które wezmą udział w biegu na dystansie 10,549 km, mogą uczestniczyć we wspólnej klasyfikacji Biegu w Naturze i Biegu Uniwersytetu Medycznego, który odbędzie się w dniu 29.09.2018r., we Wrocławiu. Szczegóły biegu UMed znajdują się pod linkiem: BIEG UMED. Szczegóły klasyfikacji wspólnej zostaną zapisane w osobnym regulaminie.

Nagrody: Dla pierwszych trzech osób w klasyfikacjach generalnych (open K i M) przewidziane są puchary oraz nagrody rzeczowe. Dla pierwszych trzech osób w poszczególnych kategoriach wiekowych przewidziane są pamiątkowe statuetki. Dla pierwszych trzech osób w poszczególnych kategoriach pracowników Lasów Państwowych przewidziane są pamiątkowe statuetki oraz nagrody rzeczowe.

Trasa

Trasa biegu o długości 10,549 km wiedzie w większości szutrowymi drogami leśnymi. Pętla przebiega w sąsiedztwie wybudowanego w 2015 r. polderu przeciwpowodziowego „Domaszków-Tarchalice”, dzięki któremu odtworzono naturalną retencję przeciwpowodziową doliny rzeki Odry. Przedsięwzięcie polegało na odsunięciu wału przeciwpowodziowego od brzegu rzeki. Nowy wał o długości ponad 6 km pozwolił odzyskać prawie 600 ha dla retencji dolinowej. Obecnie zakładana zdolność retencyjna obiektu wynosi aż 12 milionów metrów sześciennych wody! Teren ten to obszar administrowany przez Nadleśnictwo Wołów, zajmowany przez siedliska leśne charakterystyczne dla terenów nizinnych, głównie lasy łęgowe, a także starorzecza łąki i bagna w obszarze Natura 2000 „Łęgi Odrzańskie”.

Link do mapy: Tutaj

Termin i miejsce

Termin: 22.09.2018 r., godz. 11.00.

Start i meta biegu zlokalizowane są w pobliżu Szkółki Leśnej Tarchalice. Wieś Tarchalice znana jest z największych starożytnych ośrodków metalurgii żelaza w Europie. Archeolodzy odnaleźli tu ślady istniejącej osady hutników celtyckich i osadników związanych z kulturą przeworską, a także pozostałości blisko setki dymarek oraz duże ilości żużli rozrzuconych po okolicy, których pochodzenie datuje się na II-III wiek n.e.

Współrzędne biura biegu: 51°20′55″N 16°29′17″E

Regulamin

Zapoznaj się z regulaminem tutaj

Zapisy

Zapisz się na zawody tutaj

Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane będą do północy 19 września 2018 r. lub do czasu osiągnięcia limitu uczestników, który wynosi łącznie dla obu dystansów 250 osób. W przypadku wolnych miejsc, zgłoszenia przyjmowane będą również w biurze zawodów w dniu 22 września 2018 r. w godz. 8.00–10.30.

Opłata startowa za dystans 10,549 km wynosi:

 • W terminie do 31.08.2018 - 40 zł,
 • W terminie do 19.09.2018 - 50 zł,
 • W biurze zawodów w dniu 22 września 2018 r. - 70 zł.

Opłata startowa za dystans 21,097 km wynosi:

 • W terminie do 31.08.2018 - 50 zł,
 • W terminie do 19.09.2018 - 60 zł,
 • W biurze zawodów w dniu 22 września 2018 r. - 80 zł.

Opłaty za start w "IV Biegu w Naturze Nadleśnictwa Wołów" należy wpłacać

na konto Stowarzyszenia „Wołów Biega”:

SWB BGŻ PNB Paribas 72 1600 1462 1839 8071 4000 0001.

W tytule przelewu należy wpisać: „BIEG W NATURZE, imię i nazwisko”.

W przypadku pytań prosimy o kontakt na e-mail: wolowbiega@gmail.com

Wyniki

IV BIEG W NATURZE NADLEŚNICTWA WOŁÓW - WYNIKI NIEOFICIALNE

Korekta wyników dnia 25.09.2018 w związku z brakiem oznaczenia kategorii „PRACOWNIKI LASÓW PAŃSTWOWYCH" dla uczestniczki z numerem 114.
Błąd ten spowodował, że Pani nie została uwzględniona w wynikach dla tej kategorii.

Nazwa kategorii Wyniki
OPEN ĆWIERCMARATON - 10.55km Pokaż wyniki
OPEN KOBIET - OPEN ĆWIERCMARATON - 10.55km Pokaż wyniki
OPEN MĘŻCZYZN - OPEN ĆWIERCMARATON - 10.55km Pokaż wyniki
POWIAT WOŁOWSKI - ĆWIERCMARATON - 10.55km Pokaż wyniki
PRACOWNICY LASÓW PAŃSTWOWYCH - ĆWIERCMARATON - 10.55km Pokaż wyniki
OPEN KOBIET - PRACOWNICY LASÓW PAŃSTWOWYCH - ĆWIERCMARATON - 10.55km Pokaż wyniki
OPEN MĘŻCZYZN - PRACOWNICY LASÓW PAŃSTWOWYCH - ĆWIERCMARATON - 10.55km Pokaż wyniki
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA - ĆWIERCMARATON - 10.55km Pokaż wyniki
ĆWIERCMARATON - K20 Pokaż wyniki
ĆWIERCMARATON - K30 Pokaż wyniki
ĆWIERCMARATON - K40 Pokaż wyniki
ĆWIERCMARATON - K50 Pokaż wyniki
ĆWIERCMARATON - M20 Pokaż wyniki
ĆWIERCMARATON - M30 Pokaż wyniki
ĆWIERCMARATON - M40 Pokaż wyniki
ĆWIERCMARATON - M50 Pokaż wyniki
ĆWIERCMARATON - M60 Pokaż wyniki
ĆWIERCMARATON - M70 Pokaż wyniki
OPEN - PÓŁMARATON - 21.1km Pokaż wyniki
OPEN KOBIET - OPEN PÓŁMARATON - 21.1km Pokaż wyniki
OPEN MĘŻCZYZN - OPEN PÓŁMARATON - 21.1km Pokaż wyniki
POWIAT WOŁOWSKI - PÓŁMARATON - 21.1km Pokaż wyniki
PRACOWNICY LASÓW PAŃSTWOWYCH - PÓŁMARATON - 21.1km Pokaż wyniki
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA - PÓŁMARATON - 21.1km Pokaż wyniki
PÓŁMARATON - K20 Pokaż wyniki
PÓŁMARATON - K30 Pokaż wyniki
PÓŁMARATON - K40 Pokaż wyniki
PÓŁMARATON - K50 Pokaż wyniki
PÓŁMARATON - M20 Pokaż wyniki
PÓŁMARATON - M30 Pokaż wyniki
PÓŁMARATON - M40 Pokaż wyniki
PÓŁMARATON - M50 Pokaż wyniki
PÓŁMARATON - M60 Pokaż wyniki
PÓŁMARATON - M70 Pokaż wyniki

Plakat Biegu

IV Bieg w Naturze Nadleśnictwa Wołów

Galeria

Zdjęcia z biegu znajdziesz tutaj