V Wołowski Bieg Flagi Narodowej

V Wołowski Bieg Flagi Narodowej

Informacje o biegu i cel imprezy

  • Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej i rekreacyjnej
  • Propagowanie wśród lokalnej społeczności zdrowego trybu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu,
  • Promocja Gminy Wołów i powiatu wołowskiego.

Trasa

  • Dystans biegu będzie wynosił 10 km.
  • Bieg przeprowadzony zostanie trasą o nawierzchni głównie asfaltowej, częściowo o nawierzchni z kostki brukowej.
  • Trasa będzie składała się z 1 pętli.
  • Trasa będzie oznaczona co 1km.
  • Na mecie (w Rynku) będzie się znajdował punkt z wodą mineralną.
  • Zawodników obowiązuje limit czasowy 90 min.
  • Uczestnicy, którzy po upływie wskazanego wyżej czasu nie dotrą do mety zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy

Termin i miejsce

Czwartek dnia 02.05.2019r. o godz. 19:00, Wołów, gmina Wołów.

Regulamin

Zapoznaj się z regulaminem tutaj

Zapisy

Zapisz się na Bieg Główny 10km tutaj

Lista osób zapisanych na BIEG 10km TUTAJ

Opłata startowa dla mieszkańców Gminy Wołów wynosi 30 zł, dla pozostałych uczestników 40zł.

W przypadku nie wypełnienia się limitu miejsc, zgłoszenia przyjmowane będą również w biurze zawodów w dniu 2 maja 2019 r. od godz. 16.00 – 18.30. Opłata startowa w dniu zawodów wynosi 50 zł

Wyniki

V Wołowski Bieg Flagi Narodowej
Nazwa kategorii Wyniki

Galeria

Zdjęcia z biegu znajdziesz tutaj