Polityka Prywatności - Obowiązek informacyjny

1. Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji jest firma Joanna Gezela - EuforiaBiegacza.pl z siedzibą w Górze, ul.T. Kościuszki 43/4, 56-200 Góra, e-mail: kontakt@euforiabiegacza-sport.pl, nr tel. 784 192 164
2. Dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie, w szczególności realizacji czynności przed zawarciem ewentualnej umowy.
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest § 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do momentu zawarcia umowy lub odstąpienia od zamiaru
5. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany.
6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie i podjęcia czynności w celu zawarcia umowy.